Zahájit svůj pivní nákup v e-shopu.Obchod.Svět-piva.cz


Slovník pivovarských pojmů

Úvod | Slovník pivovarských pojmů

Aerobní kvašení

Většina druhů kvašení je aerobní, tj při kvašení je je spotřebováván kyslík, neboli probíhá pouze za přítomnosti kyslíku, například kvašení octové, citrónové.

Anaerobní kvašení

Probíhá bez přítomnosti kyslíku, například kvašení alkoholické, máselné, mléčné.

Bachor

Pytel (vak) používaný na podklad pod sudy, které se skládají z náklaďáků.

Chladící stoky

Zastávaly funkci předchlazení mladiny a oddělení od kalů. Byly konstruovány, jako velké ploché mísy, na které se přečerpala mladina z varny, o hloubce cca 15-25cm. Docházelo však...

Chladový zákal piva

Tvoří se při ochlazení piva na 0°C, při opětovném zvýšení teploty na 20°C se zákal rozpustí.

Chmel

Jedna ze tří základních surovin pro výrobu piva, je představován usušenými chmelovými hlávkami samičích rostlin chmele evropského. Chmel poskytuje pivu typickou hořkou chuť...

Chmelovar

Jedná se o intenzivní vaření sladiny s chmelem. Čas přídavku, množství a odrůda chmele závisí na typu vyráběného piva. Chmelovar probíhá v mladinové pánvi.

Chmelový cíz

Je plechová nádoba s dírkovaným jalovým dnem, která zachycuje ve varně vyvařený chmel z mladiny.

CIP - Clean In Place

Anglická zkratka Clean In Place. CIP je soubor několika nádob, kde jsou uchovávány mycí a sanitační roztoky. Ty se pak používají k mytí potrubních systémů, nádob tak, že mycí roztok je vracen zpět a používán opakovaně.

CKT - cylindro-konické tanky

Cylindro-konické tanky. Používají se při moderním způsobu kvašení. Výhody oproti klasické technologii je především v možnosti vyšší automatizace, zkrácení celého procesu kvašení, lepší regulace...

Degustace

Ochutnávání neboli senzorické hodnocení jakosti všech poživatin. Degustace má přesně stanovená pravidla, podle kterých jsou jednotlivé potravinářské výrobky hodnoceny.

Dekokce

Způsob rmutování piva. Jedná se o tradiční českou technologii, kdy část sladového roztoku je přečerpána do vedlejší nádoby a tam je tato část, nyní již nazývána rmut ohřívána a nakonec povařena...

Dormance ječmene

Jev, charakteristický pro několikatýdení období po sklizni, kdy obilky ječmene klíčí pomalu a nejednotně i za podmínek ideálních pro klíčení.

Fermentace

Přeměna látky za účasti enzymů mikroorganismů, při níž vznikají látky energeticky chudší nebo se nové látky syntetizují.

Humna

Oddělení sladovny, kde v chladném prostředí klíčí namočený ječmen za vzniku zeleného sladu.

Hvozd

Věžová stavba čtvercového půdorysu, kde dochází k sušení sladu. Hvozdění je závěrečnou fází při výrobě sladu, má za cíl převést zelený slad s vysokým obsahem vody do skladovatelného stavu a vytvořit tak aromatické a barevné látky.

Hvoždění sladu

Závěrečná fáze výroby sladu. Zelený slad je na hvozdě nejprve předsušen při teplotě do 60°C následně pak vyhřán a dotažen při teplotách od 80°C do 105°C

Infuze

Postup rmutování používaný spíše v zahraničí. Celý objem díla je ohříván společně. Nedochází tak k povaření díla.

KEG

Anglická zkratka pro označení vratného sudu, který je speciálně vyvinutý pro průmyslové plnění a skladování nápojů.

Kopačka

Zařízení, které slouží pro rozhrnování mláta při scezování a jeho vyhrnovaní pro skončení scezovacího procesu.

Křemelina

Sypké nebo pórovité hlinky diatomové, v nichž výhradním složením zůstaly skořápky rozsivek, které slouží jako pomocný materiál při filtraci piva.

Ležácký sklep

Prostor, ve kterém probíhá dozrávání piva za určité teploty a doby zrání.

Lom mladiny

Průhledná sladina se po záčátku chmelovaru zakalí a začnou se tvořit vločky, způsobené denaturací bílkovin.Lom mladiny je kontrolován po ukončení chmelovaru. Dobře ohraničené vločky a čirá mladina svědčí o správném průběhu chmelovaru.

Louhová várka

U varen, které nejsou vybaveny systémem CIP se čištění nádob provádí louhovou várkou.

Máčecí štok

Nádoba k namáčení ječmene v pivovarství před sladováním. Také označována jako naduvník.

Máčení ječmene

Proces, který probíhá v náduvníku. Obsahuje přibližně tři fáze, při každé nejprve dochází k zaplavení ječmene vodou, po určitou dobu, a poté následuje vzdušná přestávka, při níž se z nádoby odsavá oxid uhličitý.

Mladina

Základní meziprodukt při výrobě piva.

Mladinová pánev

Nádoba ve které probíhá vaření sladiny se chmelem. Výsledným produktem je mladina.

Mláto

Vytoužené nerozpustné zbytky sladu, které jsou odděleny ve scezovací kádi. V mlátě zůstávají zbytky extraktu a některé další výživné látky. Tyto zbytky bývají používány ke krmení.

Náduvník

Nádoba k namáčení ječmene v pivovarství před sladováním. Také označována jako máčecí štok.

Odstřel kvasnic

Technologická operace při které jsou po ukončeném kvašení ze spodní části CKT pozvolna odpuštěny zbytky kvasnic.

Pasterace

Tepelné ošetření piva. Tím je pivo chráněno proti infekci, která by v krátké době způsobila zkažení.

Patok

Poslední voda, která se použije k vyslazení mláta v scezovací kádi, a obsahuje 1 až 2% rozpuštěných látek.

Pivo

Poslední voda, která se použije k vyslazení mláta v scezovací kádi, a obsahuje 1 až 2% rozpuštěných látek.

Pivovar

Technologický celek vyrábějící pivo.

Pivovarské kvasnice

Speciální kmeny kvasnic, které přeměňují cukerné látky v mladině na alkohol a oxid uhličitý.

Pluchy

Obalové části zrn.

Přetlačné tanky

Nádoby sloužící k uchování přefiltrovaného piva.

Rmut

Směs sladového šrotu s vodou podrobená rmutování, tj. působení sladových enzymů hlavně na škrob a bílkoviny obsažené ve sladu.

Rmutovací diagram

Časový a teplotní harmonogram přípravy mladiny.

Rmutování

Nejdůležitější proces při vaření piva, který následuje ihned po vystírání.

Scezovací káď

Nádoba, ve které probíhá scezování, oddělení meziproduktu od části zrn.

Scezování

Proces při výrobě, při kterém dochází k rozdělení rmutu na mláto a čirý roztok.

Slaďák

Dělník zaměstnaný při výrobě sladu.

Sládek

Titul technického úředníka, který v pivovaru vyrábí pivo.

Sladina

První meziprodukt při výrobě piva. Jedná se o sladký neochmelený roztok cukerných, bílkovinných a dalších látek, který vznikne scezováním díla.

Spilka

Oddělení v pivovaru, kde probíhá kvašení mladiny v kvasných nádobách.

Šrotování

První proces při výrobě piva. Slad je rozšrotován tak, aby došlo k obnažení vnitřní části zrna, ale zároveň aby obalová část zrna zůstala zachována.

Tluč

Rozemletý slad nebo nesladovaná obilnina, terá se dále používá v pivovarnictví.

Usazovací káď

Uzavřená valcovitá nádoba s plochym dnem opatřená chladícím agregátem. Sloužila k odstranění kalů z horké mladiny a zároveň k zchlazení na zákvasnou teplotu.

Vařič

Pracovník obsluhující varnu.

Varna

Část provozu v pivovaru, kde dochází k hlavnímu vaření piva.

Vířivá káď

Válcovitá stojatá nádoba, do které je při určité teplotě a rychlosti vpouštěna mladina, tím dochází k výrovému efektu, který schromáždí kal na středu dna nádoby, a čirá mladina může být odsáta.

Vystírací káď

Nádoba, ve které probíhá míchání sladového šrotu s vodou.

Vystírání

Míchání sladového šrotu s vodou a následující zapářka. Tento proces se nachází na začátku vaření.

Servis výčepního zařízení

Newsletter

Přihlašte se k odběru novinek ze světa piva. Stačí vyplnit váš email:

Prodejna

Stránského 28,
616 00 Brno-Žabovřesky
  • Tel.: 606 606 713
  • Tel.: 606 391 128